Funderingsproblematiek

De funderingsproblematiek maakt duidelijk hoe belangrijk het is om het water- en bodemsysteem uitgangspunt te laten zijn bij locatiekeuzes en inrichtingsmaatregelen.

bouwvakkers leggen fundering voor nieuwbouwhuis in weiland en langs sloot- Waterschappen vragen aandacht voor toekomstbestendige nieuwbouw
bouwvakkers leggen fundering voor nieuwbouwhuis in weiland en langs sloot- Waterschappen vragen aandacht voor toekomstbestendige nieuwbouw
  • Waterschappen willen dat medeoverheden in hun ruimtelijke plannen nadrukkelijk aandacht besteden aan de effecten op de grondwaterbalans, zodat ook het grondwater meer sturend wordt in ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Waterschappen willen dat bij verstoring van het grondwatersysteem de balans zo snel mogelijk hersteld wordt. Dit vergt bijvoorbeeld meer infiltratie in de bodem waar die verdicht of afgedekt is en vraagt om het vernatten van kwetsbare gebieden om het systeem robuuster te maken.
  • Waterschappen willen dat er meer grondwater wordt vastgehouden en minder wordt afgevoerd en onttrokken rond verdrogingsgevoelige gebieden.
  • De waterschappen willen een goede transparante informatievoorziening. Ze stellen daarom voor om een water- of klimaatlabel voor huizen te introduceren. Dit label waarschuwt voor risico’s als overstromingen, droogte en funderingsproblematiek.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn