Funderingsschade door grondwaterstanden

We kunnen schade in de toekomst beperken door goed naar de bodem te kijken voordat erop gebouwd wordt.

Medewerker waterschap meet grondwaterpeil in een put.
Medewerker waterschap meet grondwaterpeil in een put.

Net als bij overstromingsrisico’s zijn woningeigenaren zich vaak niet bewust van de risico’s op funderingsschade door zakkende grondwaterpeilen. Terwijl die verantwoordelijkheid wel bij hen ligt. Als overheid moeten we werken aan goede informatievoorziening en die ook minder vrijblijvend maken. Bijvoorbeeld door een water- of klimaatlabel te ontwikkelen voor woningen. Deze aanbeveling hebben de waterschappen bij het Rijk gedaan.

In peilbesluiten wordt de balans gezocht tussen de verschillende belangen en behoeften in een gebied. Doel is altijd om de economische en maatschappelijke functies mogelijk te maken en daarbij schade en overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

We kunnen schade in de toekomst beperken door goed naar de bodem te kijken voordat erop gebouwd wordt. Het water en -bodemsysteem is inmiddels leidend bij het bepalen waar je gaat bouwen. Bouwen op een slappe bodem wordt afgeraden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn