Nationaal Programma Landelijk Gebied

Stikstof, klimaat en waterkwaliteit verdienen een gelijke plek in het NPLG.

Voor de transitie van het landelijk gebied is het nodig om:

  • Maatregelen te treffen die de waterkwaliteit verbeteren in het hele landelijke gebied, zodat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 worden gehaald.
  • Water en bodem leidend te laten zijn in ruimtelijke keuzes.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn