Nationaal Programma Landelijk Gebied

Stikstof, klimaat en waterkwaliteit verdienen een gelijke plek in het NPLG.

boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief
boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief

Voor de transitie van het landelijk gebied is het nodig om:

  • Maatregelen te treffen die de waterkwaliteit verbeteren in het hele landelijke gebied, zodat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 worden gehaald.
  • Water en bodem leidend te laten zijn in ruimtelijke keuzes.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn