Nationaal Waterprogramma

Het is belangrijk dat bij alle afwegingen in de leefomgeving waterdoelen meewegen.

Het Nationaal Waterprogramma bevat deze doelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit, ecologie en scheepvaart. Daarmee kan het landgebruik en de ruimtelijke inrichting beter worden afgestemd op het bodem- en watersysteem. Er is wel een concretere invulling nodig van water als leidend principe voor de grote ruimtelijke (transitie)opgaven. Bij woningbouw moeten bijvoorbeeld ongunstige locaties voor waterhuishouding of bodemdaling worden vermeden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn