Nationaal Waterprogramma

Het is belangrijk dat waterdoelen meewegen bij alle afwegingen in de leefomgeving.

Het Nationaal Waterprogramma bevat deze doelen op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en ecologie. Maar ook regionale waterdoelen moeten meewegen. Om te zorgen dat water en bodem werkelijk sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting, is een nadere uitwerking en borging nodig van dit principe, Daar ligt een rol voor de Rijksoverheid.