Ruimtelijke ordening

Water en bodem moeten leidend zijn in ruimtelijke keuzes.

Dat is nodig om Nederland veilig en bewoonbaar te houden.

Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en schade door weersextremen te beperken, moet er meer ruimte voor water komen. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor onder meer woningbouw, de energietransitie, natuur en landbouw. Er zijn ingrijpende keuzes nodig in de ruimtelijke inrichting van Nederland. De waterbeheerder moet vanaf het allereerste begin bij die keuzes betrokken worden. We kunnen water en bodem niet meer zomaar naar onze hand zetten, maar moeten ons aanpassen aan de veranderingen in het klimaat.