Stikstof

Het stikstofvraagstuk wordt alleen opgelost door te werken aan structurele verbetering.

De uitstoot moet blijvend naar beneden en de natuur moet weer in gezonde staat worden gebracht. Om die doelen te halen, moeten we verder kijken dan alleen stikstofbelasting. Ook droogte en waterkwaliteit spelen een rol.

Bij een gebiedsgerichte uitwerking van het stikstofvraagstuk is een brede blik op de verschillende opgaven in een gebied belangrijk. Alle overheden werken hieraan mee, samen met de partijen die wonen en werken rond de Natura2000-gebieden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn