Droppie water in de klas

Om basisschoolleerlingen meer te leren over het werk van de waterschappen, is Droppie Water bedacht.

De waterschappen willen het waterbewustzijn van kinderen vergroten en waterbewust gedrag bevorderen. Daarom is Droppie Water er, een stripfiguur in de vorm van een waterdruppel. Droppie leert kinderen van 4 tot 12 jaar spelenderwijs over de kerntaken van waterschappen: waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit.

Het thema water sluit voor de basisschool goed aan bij lessen over Natuur, Wetenschap en Techniek en lessen voor Oriëntatie op jezelf en op de wereld (aardrijkskunde en maatschappijleer).

Droppie door de jaren heen

In 1981 verscheen het eerste stripboekje van Droppie Water bij het toenmalige hoogheemraadschap van Schieland. In de loop der jaren zijn er vijf stripboekjes van Droppie Water gemaakt.

In 2021 bestond Droppie Water 40 jaar. Om dat te vieren, is het allereerste stripboekje ‘De reis van het afvalwater’ vernieuwd. Het boekje bevat de laatste inzichten over waterzuivering en heet nu ‘De reis van het rioolwater’. Alle basisscholen kregen een exemplaar toegestuurd en er werd een striptekenwedstrijd georganiseerd onder basisschoolleerlingen.

Droppie voor thuis

Op de website van Droppie Water staat allerlei materiaal. De website van Droppie Water bestaat uit een spelletjes- en informatiedeel voor thuis en een educatief deel voor het onderwijs. Droppie voor thuis is voor kinderen van alle groepen van de basisschool. Op de website komen kinderen via spelletjes van alles te weten over water en de waterschappen.

Droppie op school

Om basisschoolleraren te helpen is er ook een lesmodule van Droppie gemaakt om te gebruiken tijdens de lessen. De lesmodule van Droppie is gemaakt voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Zo leren kinderen aan de hand van klikplaten over schoon, veilig en voldoende water. Elke klikplaat behandelt een waterthema. Bij de klikplaten horen downloadbare lesbladen met opdrachten en proefjes voor in de klas. Ook voor buiten zijn er een aantal werkbladen ontwikkeld. Bij een aantal waterschappen kunnen scholen een excursie boeken bij de rioolwaterzuivering of een andere buitenactiviteit doen.

Droppie Water webshop

In de Droppie Water webshop bestel je diverse materialen ter ondersteuning van de les, zoals stripboekjes, posters en ballonnen. Daarbij is er een educatieve app die zowel in de klas als thuis gebruikt kan worden als ondersteuning.

Cover stripboekje: Droppie Water, de reis van het rioolwater

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen werkt samen met de waterschappen en basisschoolleraren aan verbetering van het lesprogramma rond Droppie Water. De Unie van Waterschappen wil de kennis over waterschappen bevorderen. Educatie draagt hier aan bij.


Medewerkers bij dit thema

Medewerker communicatie / Preventiemedewerker