Jeugdwaterschap

Het Jeugdwaterschap is een groep jongeren van 14 tot en met 18 jaar die de waterschappen vertegenwoordigt.

Elk waterschap heeft een jeugdbestuurder van tussen de 14 tot en met 18 jaar die het waterschap naar jongeren toe vertegenwoordigt. Alle jeugdbestuurders bij elkaar vormen het Jeugdwaterschap.

Waarom het Jeugdwaterschap?

Het Jeugdwaterschap is ontstaan met het doel jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken. Enerzijds om het werk van de waterschappen meer bekendheid te geven, anderzijds om jongeren te interesseren om in de toekomst bij een waterschap te werken.

De beslissingen die waterschappen nemen hebben voor jongeren namelijk niet alleen directe gevolgen voor nu. Ook voor later zijn de beslissingen van nu belangrijk. Er liggen grote uitdagingen in de toekomst voor een nieuwe generatie waterprofessionals.

Wat doet het Jeugdwaterschap?

Als lid van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen jongeren 1 van de 21 waterschappen en fungeren ze als de ‘jongerendenktank’ van de waterschappen. Dit doen ze voor een periode van maximaal 2 jaar.
Het Jeugdwaterschap komt 4 keer per jaar samen. De jeugdbestuurders zijn verder vaak als jongerenambassadeurs aanwezig bij bijeenkomsten en congressen over water en waterbeheer. In maart 2017 is een video gemaakt die goed laat zien wat het Jeugdwaterschap zoal doet. Ook is het Jeugdwaterschap actief op Instagram.

Andere vormen van jongerenparticipatie

Het verschilt per leeftijdsgroep hoe jongeren het beste betrokken kunnen worden bij het werk van de waterschappen en de uitdaging voor water. In het Jeugdwaterschap krijgen jongeren tot en met 18 jaar de kans om het werk van de waterschappen te leren kennen en zich te ontwikkelen als persoon. Naast jeugdwaterschappers zoeken waterschappen naar andere vormen van jongerenparticipatie voor studenten en jongvolwassenen. Jongeren van 18 jaar en ouder zijn verder in hun persoonlijke ontwikkeling, hebben meer zelf al een visie op het waterbeheer en hebben andere wensen voor hoe hun rol ingevuld wordt. Meerdere waterschappen kiezen er daarom voor om zich te richten op jongerenambassadeurs die ouder zijn 18 jaar of ouder zijn.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen coördineert de begeleiding van de jeugdwaterschappers door de waterschappen. Zo organiseert de Unie samen met 3 begeleiders vanuit de waterschappen de activiteiten van het Jeugdwaterschap. Ook begeleidt de Unie de nationaal Jeugddijkgraaf, als voorzitter van het Jeugdwaterschap, bij optredens in de media en op congressen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

> Bram Rosenbrand

Beleidsadviseur educatie