52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

5 februari 2021

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een economisch veerkrachtig en duurzaam herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Ook zijn afspraken gemaakt met de provincies en de waterschappen over subsidiegelden.

Het geld komt beschikbaar via 2 landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Minister Schouten heeft daarnaast met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de financiële invulling van het reguliere Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) in de jaren 2021 en 2022: POP3+. Dit transitieprogramma geldt totdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2023 ingaat.

Klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw

In POP3+ komt de focus voor dit jaar en volgend jaar onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw, inclusief stikstof. Dat betekent dat er meer budget is voor projecten of investeringen die een bijdrage leveren aan een van die onderwerpen, en dat die eerder dan voorheen in aanmerking komen voor subsidie.

Regelingen transitieperiode 2021-2022

In 2021-2022 kunnen de waterschappen opnieuw gebruik maken van verschillende regelingen en middelen. Ook wordt er vanuit de waterschappen een bedrag van maximaal 30 miljoen euro per jaar aan cofinanciering ingebracht. Bovendien sluiten de regelingen goed aan bij de onderwerpen en uitdagingen waar waterschappen mee te maken hebben.

Watermaatregelen

Watermaatregelen kunnen in de POP3+ periode voor de volgende gebieden worden genomen:
• Productieve en niet-productieve investeringen voor het watersysteem
• Blauwe diensten via het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
• Bijdragen maatregelen in kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Ook maatregelen die indirect bijdragen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen zoals biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurherstel zijn mogelijk in deze transitieperiode.

> Zie ook het bericht op de website van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn