EurEau presenteert onderzoek over Europese einde afvalcriteria

8 december 2021

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft met hulp van de Unie van Waterschappen de potentie van grondstoffen uit rioolwater en zuiveringsslib in kaart gebracht. In 3 factsheets wordt uiteengezet voor welke grondstoffen EU-brede einde-afvalcriteria zouden moeten worden ontwikkeld om zo de juiste juridische basis voor de terugwinning te creëren.

Energiefabriek
Energiefabriek

Europarlementariër Jan Huitema, als rapporteur betrokken bij het Europese Actieplan voor circulaire economie: “Grondstoffen terugwinnen is een essentiële stap om te komen tot een circulaire economie. Een Europese einde-afvalstatus voor producten van goede kwaliteit die worden teruggewonnen uit rioolwater kan zorgen voor een markt voor secundaire grondstoffen. Daarmee kan het de EU Green Deal ondersteunen. Ook kan het de onafhankelijkheid van Europa ten aanzien van de invoer van grondstoffen versterken en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een win-winsituatie!”

Factsheets

In de factsheets komen onder meer essentiële mineralen, vezels, algen en biopolymeren aan bod als voorbeelden van grondstoffen die worden teruggewonnen uit rioolwater. Voor die grondstoffen zijn meerdere toepassingen in de chemische, diervoeder- of bouwindustrie. Zolang de EU er niet in slaagt vast te stellen waar rioolwater een waardevolle bron van grondstoffen kan zijn, houdt dit het terugwinnen van grondstoffen tegen. De EU blijft dan afhankelijk van geïmporteerde nutriënten.

De factsheets zijn gemaakt om aan beleidsmakers uit te leggen waarom het van vitaal belang is dat de EU-brede einde-afvalcriteria worden uitgebreid naar rioolwater. Ze laten zien dat producten die worden teruggewonnen uit rioolwaterzuiveringsstromen een reële marktwaarde hebben en de Europese economie kunnen ondersteunen.

Waterschappen

Waterschappen hebben veel te bieden bij de ontwikkeling naar een circulaire economie: grondstoffen en energie uit afvalwater, energieopwekking, winning van warmte en kou uit water. Waterschappen hebben met hun energie- en grondstoffenfabrieken grote ambities om het circulaire potentieel van rioolwater en -slib beter te benutten en de kringloop te sluiten. Nu kan dat maar beperkt, omdat rioolwater en -slib nog het juridische label ‘afval’ uit de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen hebben. Het is nodig dat secundaire grondstoffen uit rioolwater geen afvalstatus meer krijgen. Daarnaast is voor de grondstoffen een markt nodig waarin partijen elkaar tegenkomen, en een eerlijke prijs.

EurEau is het Europese netwerkplatform en lobbyorganisatie op het gebied van drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling en bestaat uit 34 organisaties uit 29 landen in heel Europa. De Unie van Waterschappen is lid van EurEau.

Lees hier de factsheets.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn