Europese verkiezingen 2024

Van donderdag 6 tot zondag 9 juni zijn in heel Europa de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement. In Nederland mogen we op donderdag 6 juni naar de stembus om onze vertegenwoordigers te kiezen. Voor de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn het belangrijke verkiezingen: zij hebben Europa nodig om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Standpunt:

Een groot deel van het beleid komt van de Europese Unie.

Daarom is het belangrijk dat het Europese beleid en de wet- en regelgeving aansluiten op het werk van de waterschappen en helpen in de uitvoering van taken op het gebied van waterbeheer. Een effectieve belangenbehartiging van de waterschappen in Europa is daarom essentieel.

Water hoog op Europese agenda

Vervuiling in Europese rivieren beïnvloedt direct de waterkwaliteit in Nederland. Daarnaast zijn de gevolgen van toenemende weersextremen zoals overstromingen en droogte grensoverstijgend, en dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten. Daarom is het belangrijk dat water hoog op de Europese politieke agenda komt te staan.

Samenhang in wateraanpak

“De afgelopen vijf jaar heeft de Europese Unie met de uitvoering van de Green Deal een poging gedaan om het milieu, inclusief water en bodem, beter te beschermen”, zegt Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen. “De waterschappen en drinkwaterbedrijven merken echter dat dit niet voldoende is. Water moet hoger op de Europese politieke agenda komen om recht te doen aan de urgentie en het integrale en grensoverschrijdende karakter. Waterweerbaarheid moet een topprioriteit voor de Europese Unie zijn om zo een gezond Europees watersysteem en betrouwbare drinkwatervoorziening te garanderen.”

In aanloop naar de verkiezingen organiseerden de Unie van Waterschappen en Vewin het Europees verkiezingsdebat Water in perscentrum Nieuwspoort. Bekijk hier de terugblik:

> Lees ook het verslag van het Europees verkiezingsdebat Water

Ambities op waterkwaliteit

De Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven stuurden een gezamenlijke inzet voor de Europese verkiezingen naar de verschillende politieke partijen. Hierin pleiten ze voor meer actie op bronaanpak om watervervuiling tegen te gaan. Het gaat daarbij om betere toepassing van het ‘vervuiler-betaalt’-principe in Europese wetgeving. Ook willen de waterschappen en drinkwaterbedrijven een versnelling van de processen om schadelijke stoffen te verbieden. Ze zijn beide voorstander van een Europees totaalverbod op PFAS.

Toekomstbestendige land- en tuinbouw

De waterschappen en drinkwaterbedrijven zien ook graag een Europees Parlement dat een transitie naar een toekomstbestendige vorm van land- en tuinbouw stimuleert. Bijvoorbeeld door een duidelijkere verbinding te leggen tussen de Kaderrichtlijn Water en Europese landbouwwetgeving. Hierbij willen de waterschappen en drinkwaterbedrijven meer uniforme Europese actie zien om grensoverstijgende samenwerking te bevorderen en gelijke normstelling te stimuleren.

Voorbereid op weersextremen

Door klimaatverandering neemt extreem weer in heel Europa toe. Op veel plekken zijn grote wijzigingen nodig in het waterbeheer om wateroverlast en schade door droogte te beperken. Zo zijn er in droge regio’s manieren nodig om water beter vast te houden. Op andere plekken zijn juist extra beschermingsmaatregelen nodig tegen een teveel aan water. Ook is het van belang om de vraag en het aanbod van water beter in balans te brengen om tekorten zoveel mogelijk tegen te gaan.

De waterschappen en drinkwaterbedrijven bepleiten daarom een goede Europese bodemkwaliteit. Dit is belangrijk om water vast te houden en om een goede kwaliteit van grondwater te garanderen. Het huidige voorstel voor een Europese wet voor bodemmonitoring en veerkracht is een eerste stap voor de bescherming van bodem en grondwater.

> Lees hier de volledige inzet van de waterschappen en drinkwaterbedrijven voor de Europese Verkiezingen

In deze video’s vertelt bestuurder Luzette Kroon waarom de Europese verkiezingen ook voor de waterschappen van belang zijn: