Inbreng voor Archiefwet 2021


Gepubliceerd: 4 april 2022
Bijeenkomst: 7 april 2022

> Download pdf

Op 7 april 2022 kan de Vaste Kamercommissie OCW inbreng leveren op de Archiefwet 2021. De waterschappen en provincies geven een aantal aandachtspunten mee.

De waterschappen en de provincies zijn blij met de komst van de nieuwe Archiefwet. Zij zijn door het Rijk betrokken bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel. Ze zijn op hoofdlijnen dan ook positief over de inhoud van het wetsvoorstel omdat het beter aansluit op de digitale transformatie die zich voltrekt in het archiefwezen en het begrip duurzame toegankelijkheid van digitale informatie wettelijk verankert.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn