Aanwijzing nutriënten-verontreinigde gebieden per 2024


5 december 2023

Dinsdag 5 december heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve aanwijzing van nutriënten-verontreinigde gebieden per 2024. In deze ledenbrief (pdf 1) deelt de Unie van Waterschappen haar standpunt op dit gebied, gebaseerd op de inbreng van de waterschappen. Daarnaast komt de rol van de waterschappen en de Unie aan bod, en de mogelijke uitdagingen en kansen voor de toekomst.

Voor de communicatie heeft de Unie een kernboodschap opgesteld en een Q&A met achtergrondinformatie over het mestbeleid (pdf 2).

> Download pdf 1
> Download pdf 2