Ledenbrief Rijksfactuur 2023


21 november 2023

Binnenkort verstuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Rijksfactuur 2023 naar de waterschappen. De ledenbrief (pdf 1) en de 2 bijlagen informeren over het totaalbedrag en de onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur. Na een korte algemene toelichting gaat de brief in op 2 posten die dit jaar een nadere toelichting vragen: de bijdrage van de waterschappen aan de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vanaf 2023 en de bijdrage aan de niet-transactiegerichte voorzieningen van de GDI 2022.

Bijlage 1 (pdf 2) bevat het totaalbedrag en de onderliggende deelbedragen van de Rijksfactuur 2023. Bijlage 2 (pdf 3) geeft een toelichting per basisregistratie/voorziening op met name de gehanteerde verdeelsleutel en de besluitvorming hierover binnen de Unie van Waterschappen.

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3