Publicatie Brzo-convenant


13 december 2021

Op 23 november 2021 is het convenant Brzo gepubliceerd in de Staatscourant. Alle overheidspartijen betrokken bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) hebben vastgelegd dat zij zich samen nog meer gaan inzetten om de doelen van het Brzo te realiseren en intensiever gaan samenwerken. Waterschappen zijn een van deze betrokken overheidspartijen.

> Download pdf