Uitvraag zienswijze ontwerp NPLG


26 januari 2024

De Unie van Waterschappen vraagt de leden om hun zienswijze in te dienen op het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit ligt sinds vorige week ter inzage. De Unie zal de input bundelen en afstemmen met de ingelaste Commissie Watersystemen (CWS) op maandag 26 februari.

> Download pdf