Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen gedeeltelijk in werking getreden


7 december 2023

In deze ledenbrief informeert de Unie van Waterschappen over de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen, en wat die voor de waterschappen betekent in de gegevenslevering en de kostenvergoeding. De wet vult de Wet hersteloperatie toeslagen aan met een regeling voor ex-partners van gedupeerde ouders en een regeling voor nabestaanden van overleden gedupeerde ouders (Staatsblad 2023, 264). Per 15 juli is alleen de regeling voor ex-partners in werking getreden (Staatsblad 2023, 275). Op dit moment is niet bekend wanneer de overige onderdelen van de wet in werking zullen treden.

> Download pdf