Uw zoekresultaten voor: Natuurbeleid
Waterschappen: uitvoeringstempo extra natuur kan omhoog

Gevonden in nieuws

De waterschappen vinden dat middelen voor natuur zo besteed moeten worden dat er maximale synergie ontstaat met maatregelen voor het waterbeheer. Op die manier kunnen projecten beter, goedkoper en met…


Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

Gevonden in nieuws

Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. De komende maanden wordt bestaande informatie verzameld op het gebied van…


Eerste Kamer neemt Stikstofwet aan

Gevonden in nieuws

Tijdens het debat over het wetsvoorstel vorige week bleken er zorgen over de juridische houdbaarheid van het wetsvoorstel. Ook benadrukte een aantal fracties dat stikstofreductie een opgave is voor alle…


Waterschappen blij met komst natuurbank

Gevonden in nieuws

In de Kamerbrief schetst Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de eerste contouren van een natuurbank. Het kabinet gaat 125 miljoen euro investeren in de aanleg van grote natuurgebieden ter compensatie…