Bodem en bodemdaling

Het waterbodemsysteem moet sturend worden in ruimtelijke ontwikkelingen.

Door klimaatverandering en omdat we ons land steeds intensiever zijn gaan gebruiken, lukt het lang niet altijd meer om technische oplossingen te vinden voor watervraagstukken. Het meebewegen met natuurlijke processen in de bodem levert maatschappelijk en economisch veel voordeel op. Waterschappen vinden het daarom belangrijk dat bij een herontwikkeling van een gebied ook rekening gehouden wordt met langetermijneffecten op bodemdaling, waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn