Deltaprogramma

Een klimaatbestendige inrichting van Nederland vraagt om een krachtige regie en integrale aanpak.

Daar willen we als overheden samen sturing en invulling aan geven. Dat doen we onder meer via het Deltaprogramma, dat we via een gebiedsgerichte uitwerking met elkaar tot uitvoering brengen. Klimaatadaptatie moet integraal onderdeel zijn van de energie-, woningbouw-, landbouw- en natuuropgave, zodat we tijdig voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering in Nederland.