Deltaprogramma

Een klimaatbestendige inrichting van Nederland vraagt om een krachtige regie en integrale aanpak.

Daar willen we als overheden samen sturing en invulling aan geven. De Omgevingsvisies en het Deltaprogramma bieden daarvoor de kaders, die we via een gebiedsgerichte uitwerking met elkaar tot uitvoering brengen. Door klimaatadaptatie integraal onderdeel te maken van de energie-, woningbouw-, landbouw- en natuuropgave, zorgen we ervoor dat we tijdig voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering in Nederland.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn