Educatie

Waterbewustzijn vergroten is belangrijk bij kinderen en jongeren.

Dat is nodig om hun eigen invloed op de leefomgeving te begrijpen door het gebruik van water en ruimte voor water, maar ook om de invloed van die leefomgeving op henzelf te begrijpen. Denk aan droogte, wateroverlast of overstromingen.

Het onderwijs is er mede op gericht om kinderen en jongeren op te leiden tot actieve burgers. Kennis over het waterschap, de democratie van de waterschappen en wat je zelf kunt bijdragen aan goed waterbeheer hoort daarbij.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn