Toekomstbestendig waterbeheer

Klimaatverandering vraagt een omslag in het waterbeheer en in de ruimtelijke inrichting.

Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en schade door weersextremen te beperken, moet er meer ruimte voor water komen en moeten water en bodem sturend worden voor de ruimtelijke inrichting. Waterschappen roepen mede-overheden en watergebruikers op tot toekomstbestendige keuzes in de ruimtelijke planvorming en in het watergebruik.