Toekomstbestendig waterbeheer

Klimaatadaptatie moet standaard onderdeel zijn van de plan van aanpak in Nederland.

Bij de woningbouwopgave, energietransitie, kringlooplandbouw en stikstofaanpak. Door het slim combineren van aanpak en maatregelen, kunnen we meerdere doelen tegelijk dienen. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin we veilig kunnen blijven wonen, werken en investeren. Zo’n integrale aanpak sluit ook aan bij de intentie van de Omgevingswet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn