Waterbodembeleid en baggeren

Vervuiling die in de bagger terechtkomt mag zich niet verder kunnen verspreiden.

Dat vinden de waterschappen belangrijk. Nog belangrijker vinden de waterschappen dat er geen vervuiling in de bagger terechtkomt. Daarom pleiten ze voor een aanpak van vervuiling aan de bron. Als de bagger schoon genoeg is voor hergebruik, willen de waterschappen die zo dicht mogelijk bij de plaats van vrijkomen een nieuwe bestemming geven. Bijvoorbeeld door deze terug te zetten op de kant.