Waterbodembeleid en baggeren

Vervuilingen die in de bagger terechtkomen mogen zich niet verder kunnen verspreiden.

Baggeren
Baggeren

Dat vinden de waterschappen belangrijk. Nog belangrijker vinden de waterschappen dat er geen vervuilingen in de bagger terechtkomen. Daarom pleiten ze voor een aanpak van vervuilingen aan de bron. Waterschappen willen bagger die schoon genoeg is om te hergebruiken zo dicht mogelijk bij de plaats van vrijkomen een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld door deze terug te zetten op de kant.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn