Waterbazen campagne

In de Waterbazen campagne werken alle waterschappen samen om de aandacht te vragen van Nederlanders voor wat mensen zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water en wat de waterschappen doen.

Bij de waterschapsverkiezingen in 2019 besloten de waterschappen voor het eerst de handen ineen te slaan voor een gezamenlijke campagne. Dit beviel goed en vanuit de waterschappen ontstond de wens om niet alleen tijdens de verkiezingen gezamenlijk zichtbaar te zijn. Ook wilden ze de aandacht die er rond de verkiezingen was voor waterbewustzijn en de waterschappen vast te houden.

Waarom deze campagne?

Daarom is de Waterbazen campagne in het leven geroepen. Veel mensen weten wel dat bewust omgaan met water belangrijk is. Zeker in een land als Nederland, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Alleen kan het soms lijken alsof je de enige bent die een bijdrage probeert te leveren. Maar Nederland zit vol Waterbazen; mensen die zelfs iets doen voor schoon en voldoende water. Met de campagne willen de waterschappen deze Waterbazen bedanken en in het zonnetje zetten. Waterschappen zijn namelijk heel blij met al die Waterbazen. Hoe meer waterbewuste Nederlanders, hoe beter.

Wat is een Waterbaas?

Waterbazen zijn mensen die met grote of kleine aanpassingen steeds waterbewuster proberen te leven. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen met een regenton, de tegels in de tuin vervangen door planten, zwerfvuil langs oevers te rapen en geen vochtige doekjes of frituurvet meer door de wc te spoelen.

Bedankt Waterbazen

Publieksacties

Tijdens de Waterbazen campagne worden er publieksacties georganiseerd. In het najaar van 2021 hebben de waterschappen met Scheppen voor schoon water meegedaan aan World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Door zwerfafval te registreren in een app konden probleemgebieden in kaart gebracht worden en werd goed zichtbaar welke soorten en merken afval het meest voorkomen. In totaal zijn er 8.141 stuks afval geregistreerd door Waterbazen.

Ook kunnen mensen al wandelend een Waterbaas worden met de Waterbazen Wandelingen. Mensen kunnen daarbij zelf kiezen waar ze gaan wandelen: op de dijk, in de natuur of in de stad. De gratis Doe & ontdek-gids staat vol opdrachten en waterweetjes voor elke locatie.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen coördineert de Waterbazen campagne voor de waterschappen. De Unie bedenkt samen met de waterschappen de landelijke acties en content van de campagne en helpt de waterschappen met ideeën voor regionale acties en content.


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur