Uw zoekresultaten voor: Thermische energie
Thermische energie

Gevonden in pagina's

Omdat er bij het gebruik geen CO2 vrijkomt, is thermische energie een duurzame energiebron. Ongeveer 50 procent van de energiebehoefte van de EU bestaat uit de vraag naar warmte. Thermische


Waterinnovatieprijs

Gevonden in pagina's

…voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de…


Ontwikkelingen warmtetransitie en aquathermie

Gevonden in publicaties

In korte tijd is aquathermie als warmtebron tussen reeds gevestigde bronnen voor aardgasvrije wijken genesteld in het Klimaatakkoord. De potentie van aquathermie als alternatieve warmtebron is dan ook enorm en…


Handreiking aquathermie

Gevonden in publicaties

Hoe gaan we verder met TEO en TEA? Nederland staat voor de immense opgave om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en in 2050 volledig te zijn omgeschakeld naar duurzame…


Rafaël Lazaroms

Gevonden in medewerkers

Rafaël Lazaroms 06 – 5174 8465 rlazaroms@uvw.nl Beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Aquathermie. Kansen voor een aardgasvrij Nederland

Gevonden in publicaties

Aardgasvrij Nederland staat voor de immense opgave om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en in 2050 volledig te zijn omgeschakeld naar duurzame energie. Een belangrijk onderdeel van deze opgave…


Ina Elema

Gevonden in medewerkers

Ina Elema 06 – 53 824 549 ielema@uvw.nl Beleidsadviseur energie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Slotbijeenkomst WARES

Gevonden in agenda

Tijdens de online slotbijeenkomst van het programma WARES (Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën) op 25 november gingen we in gesprek over de betekenis van waterbeheer voor de energietransitie in de volle…


Nationaal potentieel van aquathermie

Gevonden in publicaties

…bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED. Aanvullende analyses Deze studie presenteert…


Webinar grootschalige aquathermie

Gevonden in agenda

In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie. Wat kom je dan tegen, waar moet je op letten? En waar hangt succes vanaf? Deltares en Techniplan…