Uw zoekresultaten voor: Verkiezingen 2021
Hoofdlijnendebat BZK

Gevonden in inbreng

…van nieuwe kandidaten voor de komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023 hopen provincies en waterschappen dat deze planning gehaald wordt. Kan de minister aangeven of de planning gehaald…


Waterbazen campagne

Gevonden in pagina's

…om niet alleen tijdens de verkiezingen gezamenlijk zichtbaar te zijn. Ook wilden ze de aandacht die er rond de verkiezingen was voor waterbewustzijn en de waterschappen vast te houden. Waarom…


Brief IPO VNG UvW aan informateur Tjeenk-Willink

Gevonden in publicaties

Geachte heer Tjeenk Willink, U bent op zoek naar een coalitie met voldoende onderling vertrouwen en draagvlak om de maatschappelijke opgaven van de komende periode aan te pakken. U beseft…


Online Waterdebat

Gevonden in agenda

In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze…


Krachtig groen herstel van Nederland

Gevonden in publicaties

…het volgende kabinet. Als decentrale overheden staan we voor uitvoeringskracht. Niet gescheiden, maar integraal. Niet alleen, maar samen. Ook met de rijksoverheid en met het nieuwe kabinet! 20210325 50385 {“original_image”:”50379″,”cropped_image”:”50379″}…


Jane Alblas

Gevonden in medewerkers

06 – 3511 2345 jalblas@uvw.nl Communicatieadviseur maandag dinsdag woensdag donderdag 49 28 50 53 Jane Alblas Nee 1…


Inzet nieuw kabinet

Gevonden in pagina's

https://youtu.be/JLQ-pA4PqYQ Coalitieakkoord 2021-2025 Voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2021 heeft de Unie volop ingezet om de standpunten aan de nieuwe politici mee te geven. Dat heeft ertoe geleid dat…


Water verbindt

Gevonden in publicaties

Unie van Waterschappen en Vewin pleiten voor een Nationale Watertransitie: gezamenlijk toekomstperspectief voor een klimaatrobuustwatersysteem. Management samenvatting Op woensdag 17 maart 2021 staan de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer…


Geborgde zetels

Gevonden in pagina's

…blik, helder beeld‘ dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2021 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Behandeling wetsvoorstel Op 18 november 2021 startte de behandeling van het…


Klimaat belangrijk in debat regeringsverklaring

Gevonden in nieuws

De politieke discussie over klimaat is ook voor de waterschappen van belang. Zij voeren immers al meer dan 10 jaar een actief klimaat- en energiebeleid en spelen een rol in…