Nationale Omgevingsvisie

3 maart 2021

Bij de uitvoering van de NOVI spelen medeoverheden een hele belangrijke rol. Op 3 maart ondertekenden VNG, IPO, de Unie en minister Ollongren namens het Rijk Samenwerkingsafspraken bij de NOVI. Met de ondertekening onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk – als één overheid – uit te voeren.> Lees meer > Download pdf