Nationale Omgevingsvisie

3 maart 2021

Bij de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) spelen medeoverheden een belangrijke rol. In 2021 ondertekenden VNG, IPO, de Unie en minister Ollongren namens het Rijk samenwerkingsafspraken. Hiermee onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk, als één overheid, uit te voeren.> Download pdf