Klimaatakkoord

Het is noodzakelijk om te investeren in een duurzame economie en samenleving.

Alleen dan kunnen we de zorg voor veilige dijken, schoon en voldoende water in Nederland goed blijven doen. We willen immers niet dweilen met de kraan open. Dat het kabinet ambitieuze doelen stelt in de transitie naar groene energie en een circulaire economie wordt door de waterschappen dan ook toegejuicht.

  • In 2030 willen de waterschappen voor 100% energieneutraal zijn. Dit betekent dat groene energie en grondstoffen moeten worden gestimuleerd en vervuilende activiteiten juist worden belast en vermeden.
  • Daarnaast vragen de waterschappen fiscale en juridische belemmeringen voor het terugwinnen van grondstoffen uit zuiveringsslib weg te nemen. Het gaat daarbij vooral om het opheffen van de afvalstatus van grondstoffen uit zuiveringsslib.
  • Om Nederland aardgasvrij te maken doet een nieuw kabinet er goed aan zich in te zetten voor betere financiële randvoorwaarden zodat meer aquathermie en biogasprojecten van de waterschappen kunnen worden gerealiseerd en opgeschaald.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn