Handreiking werken met interne CO2-beprijzing

1 april 2022


> Download deze publicatie

CE Delft heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een handreiking opgesteld voor waterschappen over het werken met interne CO2-beprijzing. Een manier om te verduurzamen die steeds vaker wordt toegepast is het beprijzen: het financieel waarderen van milieueffecten. Negatieve milieueffecten, die vanwege de langetermijnimpact vaak worden doorgegeven aan de volgende generatie(s), krijgen hierdoor nu al een financiële waarde. CO2-beprijzing is een vorm van milieubeprijzing.

Deze handreiking heeft als doel om waterschappen te helpen met het opstarten of meer toepassen van interne CO2-beprijzing.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn