Waterschappen 100% circulair in 2050

6 november 2019


> Download deze publicatie

We willen het gebruik van grondstoffen op aarde in balans houden
• daarom zijn de waterschappen in 2050 100% circulair
• met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen (met een negatieve milieu-impact of die schaars zijn) gebruiken in 2030

Wat willen we bereiken?

• we willen geen grondstoffen gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu
• we willen geen schaarse grondstoffen gebruiken
• we willen verder kijken dan alleen CO2-uitstoot door ook andere milieueffecten aandacht te geven

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn