Klimaatverandering

Om schade door weersextremen te beperken, moet water sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting.

Waterschappen roepen op om bij de bouw van nieuwe woningen toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land- en bodemgebruik. In de regio is hiervoor meer samenwerking en regie nodig. De waterschappen vragen het kabinet dit ordeningsprincipe te omarmen en er structureel financieel aan bij te dragen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn