Klimaatverandering

We moeten nu maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan.

Door klimaatadaptatie standaard mee te nemen in de woningbouwopgave, energietransitie, kringlooplandbouw en stikstofaanpak kunnen we voorkomen dat de klimaatopgave verder toeneemt en toekomstige schade en rampen met zich meebrengt.

Door de aanpak en maatregelen slim te combineren, kunnen we meerdere doelen tegelijk dienen en worden euro’s efficiënt besteed. Om adaptatie te versnellen, is een structurele financiële impuls van het Rijk nodig.