Microplastics

Microplastics horen niet thuis in het water.

Er moet meer duidelijkheid komen over of microplastics schadelijk zijn voor mens en milieu. De waterschappen willen daarom dat er meer wordt ingezet op onderzoek naar betrouwbare bemonstering en analysemethoden. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in de aanwezigheid van microplastic in het milieu.

De waterschappen vragen het Rijk om werk te maken van het verminderen van de belangrijkste routes van microplastics naar het oppervlaktewater zoals zwerfvuil, slijtage van bandenslijpsel en verf, toegevoegde microplastics aan cosmetica en microplastics in kleding.

Ook moeten de maatregelen uit de Single Use Plastic Strategie goed in het Nederlands beleid worden verankerd. Zoals het verbod op plastic producten voor eenmalig gebruik.

Het gebruik van producten waar nog geen zicht is op alternatieven, moet op een duurzamer manier worden verminderd. Andere soorten plastic moeten zoveel mogelijk worden ingezameld en hergebruikt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn