Omgevingsvisie

Water kan een verbindende factor zijn in omgevingsvisies.

Water is onlosmakelijk verbonden aan grote opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. Ook is water belangrijk voor natuur en voor een aantrekkelijke en prettige omgeving, bijvoorbeeld voor recreatie. Daarnaast kan water partijen bij elkaar brengen. De Unie van Waterschappen roept provincies en gemeenten daarom op om gebruik te maken van de verbindende kracht van water in het opstellen van hun omgevingsvisies. Daarnaast roept de Unie partijen op om water en bodem evenwichtig mee te wegen in ruimtelijke planvorming. Het landgebruik en de ruimtelijke inrichting moeten beter worden afgestemd op het bodem- en watersysteem.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn