Rivierkreeften

De uitheemse rivierkreeft, zoals de Amerikaanse rivierkreeft, moet tot een beheersbare omvang teruggebracht worden. Zeker op plaatsen waar ze veel overlast bezorgen.

Maar er is eerst meer onderzoek nodig naar de manieren waarop dat het beste kan. De waterschappen vinden dat de verantwoordelijke partij, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het kreeftenprobleem moet oplossen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn