Watertoets

Ruimtelijke plannen van overheden kunnen invloed hebben op de waterbeheerdoelen van waterschappen.

Daarom moeten waterschappen door andere overheden worden betrokken nog voor ruimtelijke plannen gemaakt worden. Op dit moment zijn waterschappen nog nauwelijks betrokken bij exploitatieplannen en exploitatieovereenkomsten terwijl die wel van belang zijn om de afwenteling van kosten voor klimaatadaptatie en het waterbeheer te financieren. Dit moet veranderen. 

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn