Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen mogen niet in het water terechtkomen.

Er is meer grip en regie nodig om te voorkomen dat (mogelijk) zeer zorgwekkende stoffen in het milieu komen. De waterschappen vinden daarom dat de uitvoering van het Europese Zero Pollution Actieplan gestimuleerd moet worden. De Europese toelating van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu moeten worden aangescherpt.

Voor PFAS en andere vergelijkbare gevaarlijke stoffen moet op Europees niveau de uitfasering gestimuleerd worden van niet noodzakelijke toepassingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn