Uw zoekresultaten voor: Aanpassing belastingstelsel
Aanbieding voorstellen aanpassing belastingstelsel

Gevonden in publicaties

…meer dan tot nu toe het geval is, permanent aanpassingen aan het belastingstelsel te kunnen uitvoeren, zodat het belastingstelsel steeds blijft aansluiten bij een veranderende omgeving en de wensen die…


Judith de Jong

Gevonden in medewerkers

Judith Jong, de 06 – 2319 5597 jjong@uvw.nl Communicatieadviseur maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee…


Het verbeterd combimodel

Gevonden in publicaties

Het verbeterd combimodel – variant H voorstel stuurgroep van een model met kostentoedeling profijtgedeelte o.b.v. gebiedskenmerken. 20201008 50329 {“original_image”:”50215″,”cropped_image”:”50215″}…


Wijnand Dekking

Gevonden in medewerkers

Wijnand Dekking 06 – 5174 7327 wdekking@uvw.nl Beleidsadviseur financiën maandag dinsdag woensdag donderdag Nee…


Begroting Unie van Waterschappen 2022

Gevonden in publicaties

…van waterschappen op weg naar klimaatneutraliteit Het herijken van het internationale werk van de waterschappen Inzet op wettelijke verankering van de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen…


Pers

Gevonden in pagina's

…en e-overheid Educatie Judith de Jong Communicatieadviseur 06 – 23 19 55 97 jjong@uvw.nl Aanpassing belastingstelsel Duurzaamheid (energie en circulaire economie) Innovatie Interbestuurlijk programma (IBP) Rioolwaterzuivering Tijdschrift Het Waterschap Jurjen Jongepier…


Commissiedebat water 9 juni 2021

Gevonden in inbreng

…Daarnaast vroegen de waterschappen aandacht voor eigen punten. De volgende onderwerpen komen in deze inbreng aan de orde Grondwateronttrekkingen Aanpassing belastingstelsel waterschappen Nationaal water programma 2022-2027 Delta-aanpak waterkwaliteit Beleidsnota drinkwater…