Uw zoekresultaten voor: Bestuurlijk beleid
Bestuurlijke organisatie

Gevonden in pagina's

…de Unie een belangrijke rol in het bestuurlijk beleid. In de commissies (met uitzondering van de commissie Wegenbeheer en de commissie Muskus- en beverratten) zitten vertegenwoordigers vanuit ieder waterschap (dagelijks…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…de Unie naar buiten toe, bijvoorbeeld in bestuurlijke overleggen. Commissies In de commissies wordt het beleid van de Unie op de verschillende beleidsterreinen opgesteld en vindt ook veelal de besluitvorming…


Microplastics in water

Gevonden in pagina's

beleid gewenst dat gericht is op vermindering van zwerfafval. De Unie van Waterschappen lobbyt in politiek en bestuurlijk Den Haag om dit beleid op de agenda te krijgen. De Unie…


Overzicht commissies en werkgroepen

Gevonden in pagina's

Commissies In de commissies wordt het beleid van de Unie van Waterschappen op de verschillende beleidsterreinen opgesteld. Ook vindt er vaak besluitvorming plaats. Op enkele onderwerpen geven de commissies advies…


Waterbodembeleid en baggeren

Gevonden in pagina's

…de Unie samen met de waterschappen mee met de ontwikkeling van nationaal beleid op het gebied van waterbodems en baggeren. Om dit mogelijk te maken onderhoudt de Unie nauw contact…


Servicenormen waterschappen

Gevonden in publicaties

Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water en de zuivering van rioolwater. Ze zorgen ervoor dat inwoners veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Inwoners, bedrijven, organisaties en…