Uw zoekresultaten voor: Inkoop en aanbesteden
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschappen

Gevonden in publicaties

…rechtmatigheid en integriteit; Bijdragen aan mogelijke besparingen; Zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren; Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan marktpartijen, gericht…


Circulair inkopen

Gevonden in pagina's

…kunnen worden ingezet. Waardevernietiging wordt zoveel mogelijk voorkomen. De grondstofkringlopen moeten worden gesloten. In een volledig circulaire economie zijn er dus geen afvalstromen. Inkoop en aanbesteding Aanbesteding is het traject…


Emissieloos Bouwen: slimmer inkopen en aanbesteden

Gevonden in agenda

…aan de hand van de Handreiking Emissieloos Bouwen, ontwikkeld vanuit de PIANOo Buyer Group. Je krijgt best practices, voorbeelden van contractteksten en verschillende manieren om emissieloos werken op te nemen


Schoon en emissieloos bouwen

Gevonden in agenda

…beleidsmedewerkers en duurzaamheidsadviseurs van waterschappen en van marktpartijen die voor de waterschappen werken. Aanleiding Een onderdeel van de nieuwe wettelijke afspraken rond het terugdringen van stikstofemissies in Nederland is het…


Inkoopbeleid en aanbesteding

Gevonden in pagina's

…werken. Ook zijn er algemene inkoopvoorwaarden opgesteld voor het inkopen van diensten, leveringen en ICT. Deze inkoopvoorwaarden hebben als doel om samenwerking, uniformiteit en professionalisering bij de waterschappen te vergroten.


De watertafel: emissieloos bouwen in het HWBP, het kan!

Gevonden in agenda

…emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. Hoe gaan de waterschappen hiermee om? Tijdens De Watertafel worden diverse voorbeelden van emissieloos bouwen worden


Henkjan van Meer

Gevonden in medewerkers

Henkjan Meer, van 06 – 2052 0624 hmeer@uvw.nl Beleidsadviseur Inkoop en aanbesteden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Gevonden in pagina's

…monitoren en toetsen. Specifieke thema’s waar de waterschappen zich op richten zijn: Circulair inkopen (herbruikbaarheid van producten en materialen) Biobased inkopen (gebruikmaken van hernieuwbare grondstoffen) Innovatiegericht inkopen (innovatie stimuleren) Milieuvriendelijk…