Zaken doen met de markt

De waterschappen hebben de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Vanuit het Rijk en Europa moeten waterschappen zich daarom aan bepaalde wetten en regels houden.

De Unie van Waterschappen zet zich ervoor in om de belangen van de waterschappen mee te laten wegen in deze wet- en regelgeving. Daarnaast benadrukt de Unie van Waterschappen het belang van een efficiënt en duurzaam inkoopbeleid bij waterschappen door te sturen op professioneel publiek opdrachtgeverschap.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap