Inkoopbeleid en aanbesteding

De waterschappen willen een duurzame en professionele opdrachtgever zijn. En ze willen verstandig omgaan met belastinggeld. Daarom hebben ze een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Waterschappen streven ernaar om met de inkoop van producten, diensten en werken bij te dragen aan de ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Daarbij zetten de waterschappen zich in voor minder bureaucratie en regeldruk, meer eenheid in de markt en een optimale balans tussen kosten en kwaliteit.

Hoe doen de waterschappen dit?

Alle waterschappen werken met hetzelfde beleid voor hun inkopen en aanbestedingen. Door het beleid op elkaar af te stemmen, dragen de waterschappen bij aan eenheid en duidelijkheid richting de bedrijven die voor de waterschappen werken.

Ook zijn er algemene inkoopvoorwaarden opgesteld voor het inkopen van diensten (AWVODI-2018 + toelichting), leveringen (AWIV-2018 + toelichting) en ICT (AWBIT 2023). Deze inkoopvoorwaarden hebben als doel om samenwerking, uniformiteit en professionalisering bij de waterschappen te vergroten.

Samenwerken

Naast onderlinge samenwerking, werken de waterschappen ook actief samen met andere overheden en met andere maatschappelijke partners. Bijvoorbeeld brancheverenigingen, kennisorganisaties en samenwerkingsverbanden als PIANOo, Rijkswaterstaat, Platform WOW, TU Delft, CROW en Europa Decentraal.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen kijkt samen met de waterschappen wat er beter kan op het gebied van inkopen en aanbesteden. Daarnaast stimuleert de Unie van Waterschappen de waterschappen om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Vooral bij het bouwen, onderhouden en gebruiken van nieuwe en bestaande infrastructurele werken van de waterschappen. Maar ook via initiatieven zoals het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het manifest Duurzaam GWW 2030. Hiermee krijgen duurzaamheid en innovatie een vaste plek bij de inkoop van goederen, diensten en werken door de waterschappen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap