Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018 (AWIV-2018) – Toelichting

7 mei 2018


> Download deze publicatie

Toelichting op het gebruik van de AWIV-2018. Deze Toelichting is openbaar, maar maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst. Bij twijfel over de betekenis of uitleg van de AWIV-2018 kan wat in deze Toelichting staat mede bepalend zijn. De Toelichting doet geen afbreuk aan wat Partijen in een concreet geval zijn overeengekomen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn