AWVODI-2018 – Toelichting

1 mei 2018


> Download pdf

Deze Toelichting is openbaar, maar maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst. Bij twijfel over de betekenis of uitleg van de AWVODI-2018 kan wat in deze Toelichting staat mede bepalend zijn. De Toelichting doet geen afbreuk aan wat Partijen in een concreet geval zijn overeengekomen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn