Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

15 november 2022


> Download deze publicatie

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is de opvolger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016 en verbindt de Nederlandse overheden in hun aanpak om impact te maken met de uitgaven die ze doen. De waterschappen ondersteunen dit nieuwe Manifest en hebben besloten dat de Unie van Waterschappen, vanuit haar positie als koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen, dit Manifest namens de waterschappen ondertekent. De Unie treedt bij de uitvoering van dit Manifest op als verbinder, activator en facilitator richting de waterschappen. Zoals vastgelegd in het Manifest MVOI, biedt de Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen hier het kader voor.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn