4 waterschappen in top 25 duurzame aanbesteders

7 november 2023

In de top 25 duurzame aanbesteders staan dit jaar 4 waterschappen. Hoogheemraadschap van Rijnland behaalde de derde plaats en waterschap De Dommel de twaalfde. Waterschap Hollandse Delta staat op plek 17 en waterschap Hunze en Aa’s op plek 22.

3 bouwvakkers met oranje jassen en een helm lopen op een bouwplaats waar hijskranen staan.
3 bouwvakkers met oranje jassen en een helm lopen op een bouwplaats waar hijskranen staan.

Dit jaar brengt het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, een initiatief van Bouwend Nederland, voor de vijfde keer een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. Deze editie omvat de jaren 2021 en 2022.

Brons voor Rijnland

Noord-Brabant haalde de hoogste score, maar de verschillen met de nummers 2 (provincie Utrecht), 3 (hoogheemraadschap van Rijnland) en 4 (gemeente Eindhoven) zijn kleiner dan ooit. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 19 duurzame gunningen gedaan op 20 aanbestedingen. In het juryrapport van Rijnland staat: ‘Een hogere gemiddelde score dan vorig jaar en weer een stukje ingelopen op de winnaar. Bij 19 van de 20 aanbestedingen werd duurzaam gegund. De consequente vraag naar het gebruik van schoon materieel bezorgt hoogheemraadschap van Rijnland wederom een podiumplaats.

Bordje met daarop de 3e prijs voor het hoogheemraadschap van Rijnland van de Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers.

Een stijgende lijn

Waterschap De Dommel stond vorig jaar op 24 en is opgeklommen naar plek 12. Waterschap Hollandse Delta steeg van plek 20 naar plek 17. De top 25 telt 9 nieuwkomers, waaronder waterschap Hunze en Aa’s op plek 22.

> Bekijk de volledige top 25 en toelichting op de scores op de website van Bouwend Nederland

Duurzaam opdrachtgeverschap

In 2021 hebben de waterschappen besloten tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van duurzaam opdrachtgeverschap. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

> Meer over de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn