Strategie Duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen 2021-2030

13 december 2021


> Download deze publicatie

In 2021 hebben de waterschappen besloten tot een gezamenlijke aanpak op duurzaam opdrachtgeverschap. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. In deze aanpak staat beschreven hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

De strategie bestaat uit een hoofddocument en 5 afzonderlijke bijlagen. Binnenkort zijn de bijlagen hier te downloaden.

Bijlage: Tabel inkooppakketten in relatie tot impact
Bijlage: Voorbeeldkader specifieke resultaat- en effectdoelen
Bijlage: Voorbeelden participatie waterschappen
Bijlage: Ondersteuningsprogramma strategie duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen 2022-2023
Bijlage: Voorbeeld monitoring HWBP

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn