Strategie Duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen 2021-2030

13 december 2021


> Download pdf

De strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen 2021 – 2030 is een strategie om onze sectorbrede ambities op het gebied van Duurzaam Opdrachtgeverschap door te vertalen naar onze opdrachten aan de markt.

De strategie bestaat uit een hoofddocument en 5 afzonderlijke bijlagen. Binnenkort zijn de bijlagen hier te downloaden.

Bijlage: Tabel inkooppakketten in relatie tot impact
Bijlage: Voorbeeldkader specifieke resultaat- en effectdoelen
Bijlage: Voorbeelden participatie waterschappen
Bijlage: Plan van aanpak van ambitie naar uitvoering
Bijlage: Voorbeeld monitoring HWBP