Uw zoekresultaten voor: Water governance
Blue Deal raamwerk 2018-2030

Gevonden in publicaties

…de ‘Building blocks for good water governance’ van het Water Governance Centre en de twaalf principes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vanuit de ToC zijn er…


Waterbesturen

Gevonden in publicaties

…alleen om voldoende geld en kennis, maar ook om een goede institutionele structuur van het waterbeheer, om een goede Water Governance. In Nederland is die taak grotendeels toebedeeld aan waterschappen….


Nieuwe bestuursleden Unie van Waterschappen

Gevonden in nieuws

…meer Dutch Water Authorities, het programma Blue Deal, Bureau Brussel en de overkoepelende innovatiethema’s. Waterveiligheid Als bestuurslid waterveiligheid wordt Jeroen Haan benoemd per 1 januari 2022. Hij heeft vanuit diverse…


Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 15 september

Gevonden in nieuws

Hoogwater Limburg en beleidstafel hoogwater en klimaatadaptatie In juli had Limburg te maken met hoogwater. De grote hoeveelheden water hebben gezorgd voor spannende situaties. Gelukkig hebben de dijken het gehouden,…


Nieuwe rapporten over ruimtelijke ordening verschenen

Gevonden in nieuws

…principes, op basis van de dragers van het gebied: bodem en water, natuur en biodiversiteit. Water-bodemsysteem leidend Beide rapporten bouwen voort op het PBL-rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’,…


OESO lanceert toolkit over watergovernance

Gevonden in nieuws

…Ontwikkeling (OESO) een toolkit gelanceerd over waterbeleid en watergovernance. Op 22 maart, Wereldwaterdag, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een toolkit gelanceerd over waterbeleid en watergovernance. Nee…


Terugblik op de Commissie Watersystemen van 10 maart

Gevonden in nieuws

…dit onderwerp aanwezig. Zij legt de link tussen watersystemen en de visie waterveiligheid, die momenteel binnen de Commissie Waterkwaliteit (CWK) wordt voorbereid. Ze vraagt de CWS om de CWK te…