Decentrale overheden reageren op val van het kabinet

9 juli 2023

De gemeenten, provincies en waterschappen hebben naar aanleiding van de val van het kabinet een brief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. In de brief vragen de decentrale overheden het parlement te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. “We hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden,” aldus de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Politieke beschouwingen 2022
Politieke beschouwingen 2022

De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is enorm. Denk daarbij aan het grote tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke klimaatopgave en energietransitie, de opgave in het landelijk gebied en het versterken van bestaanszekerheid van kwetsbare mensen. De gemeenten, provincies en waterschappen willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland en vragen het parlement ruimte om besluiten te nemen.

Stilstand is onverantwoord

In de brief stippen de decentrale overheden zeven concrete onderwerpen aan waar de komende maanden geen stilstand op mag ontstaan: het bouwen van betaalbare woningen, verduurzaming van ons energieverbruik, de transitie van het landelijk gebied, de koopkracht voor kwetsbare inwoners, de hervorming van de jeugdzorg, de opvang van vluchtelingen en de inzet van het openbaar vervoer.

Geen uitstel mogelijk voor afspraken landelijk gebied

“In het landelijk gebied speelt op dit moment veel wat geen uitstel duldt. Bij deze zaken wordt onder het motto ‘water en bodem sturend’ de ruimte voor de agrarische sector en de natuur weer in evenwicht gebracht, wordt de waterkwaliteit verder verbeterd (de Kaderrichtlijn Water in 2027) en wordt gewerkt aan de klimaatopgave”, geeft Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen aan.

Provincies hebben voor de transitie van het landelijk gebied gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten ingediend. Die maatregelpakketten kunnen alleen snel worden uitgevoerd als er op korte termijn financiering ter beschikking komt. Deze zogenaamde versnellingsgelden moeten echt doorgaan.

Gesprek belastingstelsel waterschappen moet worden voortgezet

De decentrale overheden willen hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Voor waterschappen is het nodig dat de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen doorgang vinden. Van der Sande: “We willen dat het demissionaire kabinet de belastingvoorstellen snel naar de Tweede Kamer stuurt en dat de belastingvoorstellen dus niet controversieel worden verklaard. Het niet maken van goede afspraken over ons belastingstelsel leidt tot stilstand. En dat is voor onze inwoners echt onverantwoord.”

> Lees de brief van de decentrale overheden hier

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn