Eerste Kamer akkoord met Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

28 september 2022

Op 27 september 2022 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. De Tweede Kamer stemde op 31 mei 2022 al in met het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel worden waterschappen en gemeenten verplicht tot het instellen van onafhankelijke, volledig extern samengestelde rekenkamers.

Geen ruimte voor algemeen bestuur bij inrichting rekenkamer

De waterschappen waren voorstander van een model waarin het algemeen bestuur de mogelijkheid heeft om de rekenkamer naar eigen behoefte in te richten. De Tweede Kamer nam een amendement van het CDA met deze strekking niet over. Alle partijen behalve het CDA hielden vast aan het verplicht instellen van een onafhankelijke, volledig extern samengestelde rekenkamer. Die partijen vinden dat de onafhankelijke controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven daarmee een impuls krijgt.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vervolgens ongewijzigd aangenomen.

De waterschappen hebben voorgesteld dat de onafhankelijke rekenkamers vanaf 1 januari 2024 zijn ingesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het wetsvoorstel kent naast de rekenkamers nog een tweede onderdeel. Voortaan is er sprake van een rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de dagelijkse besturen van de waterschappen zelf een verklaring afleggen over de vraag of de in de jaarrekening opgenomen financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving tot stand zijn gekomen. Tot dat moment is het aan de accountant om deze verklaring bij de jaarrekening te geven. Met het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer worden waterschappen verplicht dit instrument in te voeren. De waterschappen willen wel voldoende voorbereidingstijd om het instrument in te voeren. Als ingangsdatum hebben zij het verslagjaar 2025 genoemd.

Ingangsdatum

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal binnenkort een besluit nemen over de invoeringsdatum voor beide onderdelen van de wet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn