Hoogwaterpiek bereikt Nederland

28 december 2023

De piek van de hoogwatergolf heeft afgelopen nacht Lobith bereikt en verplaatst zich door Nederland. Regionaal en buitendijks is sprake van wateroverlast. De situatie is - met maatregelen - beheersbaar en de waterveiligheid is nergens in het geding.

Foto van een overstroomde rivier met een brug in de verte
Foto van een overstroomde rivier met een brug in de verte

Door grote neerslaghoeveelheden in de afgelopen periode was sprake van zeer hoge waterstanden op o.a. de Overijsselse Vecht, Dinkel Regge en Dommel. In de meeste regionale waterstanden is de hoogwaterpiek bereikt en is een lichte daling zichtbaar.

Wateroverlast 

Buitendijks en regionaal is er flink wat wateroverlast. Uiterwaarden, kades en sommige wegen staan onder water in het oosten en zuiden van het land. Dit komt bijvoorbeeld doordat kleine rivieren buiten de oevers treden of doordat de neerslag niet weg kan door de verzadigde bodem. De situatie in het hoofdwatersysteem is – met maatregelen – beheersbaar en de dijken zullen het houden. 

Maatregelen 

Waterbeheerders nemen standaardmaatregelen om overlast zo veel mogelijk te beperken zoals het plaatsen van tijdelijke keringen en lokaal worden extra pompen ingezet. Speciale aandacht gaat bij de inspecties uit naar graverijen in dijken door bevers. Waterbergingsgebieden worden voor sommige regionale rivieren ingezet. Rijkswaterstaat en waterschappen doen er alles aan om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren, door bijvoorbeeld maximaal water te spuien bij de zee en de stuwen te strijken. Nevengeulen stromen mee, zoals bijvoorbeeld het Reevediep bij waterschap Drents Overijsselse Delta. 


> Bekijk de website per waterschap voor de meest actuele informatie

> Lees meer over het thema waterkwantiteit

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn